Regulamin zakupów hurtowych

1. Definicje.
1.2 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Hurtowni. W niniejszym regulaminie hurtowni, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca”
Vero Stilo Leather Centro s.c.
ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
NIP 894-301-61-83 REGON 021444806
e-mail hurt@galanterii.pl
b. „Hurtownia” – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę prowadzona na stronie internetowej serwisu http://hurtownia.galanterii.pl/
c. „Klient” – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).,
d. „Konto” – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Hurtowni zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Hurtowni,
e. „Cena” – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia netto (nieuwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży,
f. „Koszyk” – usługa udostępniana każdemu Klientowi Hurtowni, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów
g. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki,
h. „Zamówienie” – formularz udostępniony na stronie internetowej Hurtowni, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu,
i. „Towar” – rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Hurtowni na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Hurtowni są fabrycznie nowe.
j. „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies – Sprzedawca zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów Hurtowni wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Więcej o polityce prywatności i Plików Cookies tutaj: http://hurtownia.galanterii.pl/polityka_plikow_cookies.html
k. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
l. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
m. BOK – Biuro Obsługi Klienta | Vero Stilo Leather Centro s.c. | ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
hurt@galanterii.pl | tel. 71 349 13 53, 500 064 154 – Pon. – Pt. 13.00 do 16.00

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Hurtowni, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Hurtowni za ceny podane na odpowiednich podstronach Hurtowni.
2.2 Informacje podane w ramach Hurtowni stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego.
2.3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2.4.Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są na podstronie: http://hurtownia.galanterii.pl/polityka_plikow_cookies.html

3. Rejestracja i Logowanie.
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: adres e-mail, hasło, a następnie dane firmy: nazwę, adres, NIP, nr telefonu oraz adres do wysyłki.
2. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
3. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Hurtowni,
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie założenia konta.
5. Każde konto Klienta musi zostać zaakceptowane przez Administratora Hurtowni. Gdy tak się stanie Klient otrzyma automatyczne powiadomienie na podany przez siebie adres e-mail. Czas, w którym konto zostanie aktywowane, nie powinien przekroczyć 1 dnia roboczego.
6. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

4. Realizacja Zamówień.
1. Hurtownia jest czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Klientami mogą być tylko firmy.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Hurtowni.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Hurtowni w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, model)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
• sposób płatności
• kopię regulaminu

5. Forma płatności.
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
• tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
• płatność on-line z Dotpay (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
Za pomocą DotPay możesz wykonać e-przelew, zapłacić kartą kredytową lub skorzystać z wirtualnego portfela PayPal. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Płatności realizowane w ten sposób są widoczne niemal natychmiast i nie obciążone żadnymi prowizjami, a także bezpieczne w 100%. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
• gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
• gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w BOK).

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

6. Ceny i koszty przesyłki.
1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Hurtowni podawane są w PLN i są cenami netto. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki, podatku VAT i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Hurtownię i Klienta jest cena produktu podana na
stronie Hurtowni przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w podsumowaniu: Razem do zapłaty oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

7. Dostawa.
1. Klient ma do dyspozycji następujący rodzaj dostawy:
• przesyłka kurierska UPS
• Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od momentu nadania
2. Paczki nadawane są w ciągu 24 -48 godz. od zaksięgowania przelewu na koncie/dyspozycji o wysyłce za pobraniem liczonych w godzinach pracy Hurtowni. Ostateczny termin dostawy to 14 dni., chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9-16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
8. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
9. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

8. Zwroty i reklamacje.
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. (art. Art. 568. § 1. k.c.)
3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu (art. 563. § 1 k.c.).
3. W przypadku reklamacji towaru, Klient proszony jest o skontaktowanie się działem BOK dostępnego w ramach Hurtowni, na piśmie lub telefonicznie:
hurt@galanterii.pl | tel. 71 349 13 53, 500 064 154 – Pon. – Pt. 13.00 do 16.00
Vero Stilo Leather Centro s.c. | ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru korzystając z odpowiedniego formularza (zostanie przesłany drogą mailową).
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• informacje o przyczynach reklamacji,
• żądanie Klienta związane z wadliwością towaru, przysługujące mu z tytułu rękojmi (art. 560 k.c., art. 561 k.c.)
• informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane kontaktowe Klienta, adres poczty elektronicznej
• udokumentowanie faktu zakupu u Sprzedawcy np.: kopia faktury
5. Zareklamowany towar należy przesłać na adres BOK.
6. Hurtownia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie jej realizacji.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę: ewentualnych niedoskonałości Towarów, wynikających z jego naturalnych właściwości (drobne fałdy, niejednolita struktura lica, niejednorodna kolorystyka), wykonania dostarczonego towaru o ile towar jest zgodny z umową i jego przeznaczeniem, wygody oraz komfortu użytkowania, naturalnego zużycia , powstałych w trakcie użytkowania: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń okuć, uszkodzeń lub zagubienia części ozdobnych, mechanicznego przetarcia taśmy zamków, uszkodzeń spowodowanych praniem towaru, zabrudzeń, odbarwień, śladów po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzeń powstałych wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, samodzielnie wykonywanych napraw.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Hurtownia zaproponuje Klientowi obniżenie ceny lub zaoferuje mu inne, dostępne w Hurtowni towary do wyboru lub zwróci równowartość ceny towaru (która zostanie odliczona przy kolejnym zamówieniu).
9. Hurtownia nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów.

9. Zasady użytkowania.
Zakupione produkty używać zgodnie z przeznaczeniem i z należytą dbałością. W czasie użytkowania prosimy o przestrzeganie właściwej i systematycznej konserwacji (impregnacji) zakupionych Towarów skórzanych (przed pierwszym użyciem i w trakcie) zgodnie z zaleceniami producentów środków dostępnych na rynku.
Zakupione Towary:
1. nie kłaść w miejscach wilgotnych,
2. nie narażać na długoterminowe działanie promieni słonecznych,
3. chronić przed zetknięciem z rozpuszczalnikami oraz substancjami żrącymi,
4. chronić przed temperaturą powyżej +50C i poniżej -15C,
5. chronić przed deszczem i mrozem,
6. suszyć w miejscach oddalonym od źródeł ciepła (kaloryfery, grzejniki, wentylatory z ciepłym powietrzem) – wpływ gorącego powietrza powoduje stwardnienie, wysuszanie i utratę połysku skóry,
7. po całkowitym wysuszeniu, torebkę/teczkę ze skóry licowej należy nasmarować kremem lub pastą do skór,
8. nie narażać na duże obciążenie i naprężenie materiału, które mogą powodować uszkodzenia wrażliwych elementów jak: uchwyty, paski, rączki,
9. unikać długotrwałego ocierania o inne powierzchnie oraz uważać na ostre i chropowate przedmioty, które mogą powodować przetarcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.
Podczas przechowywania galanterii należy umieścić ją w pokrowcach zapobiegających wnikaniu kurzu w głąb skóry.

10. Ochrona danych osobowych.
1 Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
2. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
3. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym zwłaszcza w celu wystawienia faktury VAT i dostarczenia zamówienia, zaś podstawą tego przetwarzania jest konieczność wykonania zawartej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży lub gwarancji.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.
5. Zapisując się do Newslettera Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkownikóW), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Pozostałe.
1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych a w szczególności do nie kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania takich materiałów jak zdjęcia i opisy widoczne na stronie Hurtowni w całości lub w części bez zgody Sprzedawcy.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Hurtownia dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Hurtowni oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających z Hurtowni przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
—————————————————
Regulamin zaktualizowano dnia 10.05.2018