Zwroty i reklamacje

Zwroty do 30 dni!
Naszym Partnerom hurtowym gwarantujemy zwroty towaru w stanie nienaruszonym do 30 dni od daty wystawienia faktury.

Reklamacje

Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.